تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»

این مراسم با حضور چهره های سرشناس عالم هنر نظیر : بهنوش طباطبائی ، بهنوش بختیاری ، مهدی پاکدل ، شهاب حسینی ، محمدرضا شریفی نیا ، مهناز افشار ، آناهینا نعمتی ، ملیکا شریفی نیا ، مهرانه مهین ترابی ، سحر دهقان ، شیلا خداداد ، مرجان سپهری و… برگزار گردید

آناهیتا نعمتی

سحر دهقان

مهناز افشار

شهاب حسینی

تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»
تصاویر بازیگران سرشناس در بزرگداشت پیوند اعضاء «جشن نفس»

چند لینک مربوط به همین موضوع

آنا نعمتی و شهاب حسینی تندیس سفیر اهدا عضو می‌گیرند

تصاویری از گریه کردن شهاب حسینی و آناهیتا نعمتی در یک مراسم