جلوگیری از بساط گستری در محورهای اصلی راهپیمایی ٢٢ بهمن

به گزارش عصر امروز، شرکت شهربان و حریم بان شهر تهران اعلام کرد: بر اساس طرح انضباط شهری ویژه مراسم راهپیمایی ٢٢ بهمن، هرگونه بساط گستری در محورهای اصلی راهپیمایی و نیز بساط گستری تا عمق ٢٠٠ متری محورهای اصلی راهپیمایی ممنوع است.
 در این طرح، شهرداری های مناطق ٢، ۵، ۶، ٧، ٩، ١٠، ١١ و ١٢ به عنوان مناطق موظف و شهرداری های سایر مناطق به جز منطقه ٢٠، به عنوان مناطق معین، در اجرای طرح انضباط شهری مراسم راهپیمایی ٢٢ بهمن تحت برنامه ریزی و نظارت شرکت شهربان، انجام وظیفه خواهند کرد.

منبع: سایت تحلیلی خبری عصر امروز – آخرین عناوین سیاسی :: rss_full_edition