کاریکاتور های جدید خرداد ۹۱

کاریکاتور های جدید

طراحی کاریکاتور ها: حسین کاظم

cartoon patugh کاریکاتور های جدید خرداد 91

برای مشاهده اندازه بزرگ تربر روی عکس کلیک کنید

free کاریکاتور های جدید خرداد 91

پلنگ صورتی معتاد شد!

no smoking1 patugh ir کاریکاتور های جدید خرداد 91

free2 کاریکاتور های جدید خرداد 91

ترس ۵+۱ از قدرت ایران

5+1 patugh ir کاریکاتور های جدید خرداد 91

free2 کاریکاتور های جدید خرداد 91

زن هم زنهای قدیم! قهوه خانه…

ghahvehkhaneh patugh ir کاریکاتور های جدید خرداد 91

free2 کاریکاتور های جدید خرداد 91

فلسفه حذف نام خلیج فارس از نقشه های گوگل

google maps patugh ir کاریکاتور های جدید خرداد 91

free2 کاریکاتور های جدید خرداد 91

پاسخی برای حذف نام خلیج فارس از گوگل ارث

google persian gulf patugh ir کاریکاتور های جدید خرداد 91

منبع: alamto.com/day-caricature-10-khordad.html

free2 کاریکاتور های جدید خرداد 91

مطالب مرتبط: